Sub 2

TUẦN

Vào thi
Bắt đầu
Kết thúc
Cuộc thi sẽ kết thúc trong

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/ĐUK, ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022; Quyết định số 1535-QĐ/ĐUK, ngày 04/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022; Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Thể lệ được áp dụng đối với Ban Tổ chức Cuộc thi, Tổ giúp việc và Thư ký, các cá nhân, đơn vị tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

1. Nội dung thi

- Tìm hiểu những nội dung cơ bản về công tác Cải cách hành chính.

2. Hình thức thi

- Thi trắc nghiệm trên trang Thông tin điện tử của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình https://dangbokhoininhbinh.vn/.

- Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức thi và thông báo kết quả hàng tuần.

3. Thời gian thi

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc vào ngày 29/8/2022.

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ 00 phút thứ Hai hàng tuần và kết thúc vào 09 giờ 30 phút sáng thứ Hai của tuần kế tiếp.

III. ĐỐI TƯỢNG, CÁCH THỨC DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

- Cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

- Thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và Thư ký, các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ chức Cuộc thi không được tham gia Cuộc thi này.

2. Cách thức dự thi

2.1. Đăng ký toàn khoản dự thi

- Để đăng ký tài khoản, người dùng truy cập vào mạng Internet theo đường dẫn https://dangbokhoininhbinh.vn. Sau đó chọn banner của Cuộc thi, chọn mục “Đăng ký” và điền các thông tin để đăng ký tài khoản.

2.2. Tiến hành các thao tác để trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính, người dự thi thao tác như sau:

- Đăng nhập vào địa chỉ https://dangbokhoininhbinh.vn, truy cập vào banner của Cuộc thi, thực hiện khai báo thông tin và lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm (có thể đổi đáp án đã lựa chọn trước đó). Bài thi chỉ được xem là hợp lệ khi người dự thi đã trả lời đầy đủ câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ, sau đó bấm vào ô “Hoàn thành”

- Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành trả lời nhanh nhất, bài thi được thực hiện sớm nhất và trả lời đúng câu hỏi phụ để làm căn cứ trao thưởng cho người thi (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây).

- Mỗi cá nhân được thi nhiều lần trong Cuộc thi tuần. Người dự thi chỉ được công nhận 01 kết quả tốt nhất trong số các lần dự thi. Mỗi lần dự thi, người dự thi thực hiện bài trắc nghiệm với 15 câu hỏi, thời gian tối đa 25 phút.

3. Khen thưởng

3.1. Giải cá nhân

Mỗi tuần có 05 giải thưởng gồm: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 02 giải ba.

- 01 giải nhất: 1.000.000đ.

- 02 giải nhì: Mỗi giải 700.000đ.

- 02 giải ba: Mỗi giải 500.000đ.

3.2. Giải tập thể

Gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích: dành cho các đơn vị có nhiều lượt người tham dự Cuộc thi (được trao một lần duy nhất khi kết thúc Cuộc thi).

- 01 giải Nhất: 2.000.000đ.

- 02 giải nhì: 1.500.000đ.

- 03 giải ba: 1.000.000đ.

- 03 giải khuyến khích: 500.000đ.

Cá nhân và tập thể đạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi.

4. Tài liệu nghiên cứu

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030.

- Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2022.

- Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 21/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”.

- Các tài liệu liên quan đến chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021.

(Các tài liệu trên được đăng tải trên trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh https://dangbokhoininhbinh.vn)

IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG

1. Thông báo kết quả Cuộc thi

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố, cập nhật ngay sau khi có kết quả (chậm nhất là 15h00, thứ hai tuần kế tiếp) trên trang thông tin điện tử https://dangbokhoininhbinh.vn

- Trước khi công bố và trao thưởng, Tổ giúp việc và Thư ký Cuộc thi đề nghị người đoạt giải cung cấp số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và tiến hành xác minh nhân thân của người dự thi. Tổ giúp việc và Thư ký Cuộc thi có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin cá nhân của người dự thi. Trong trường hợp phát hiện người dự thi vi phạm Thể lệ Cuộc thi thì Tổ giúp việc và Thư ký Cuộc thi đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành hủy kết quả của người dự thi.

2. Phát động Cuộc thi

- Cuộc thi được phát động vào ngày 15/07/2022.

3. Tổng kết, trao thưởng Cuộc thi

- Trao giải các tuần: Căn cứ điều kiện cụ thể, Ban Tổ chức sẽ áp dụng hình thức trao giải phù hợp.

- Trường hợp người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải, có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân. Người đoạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về ngày, tháng, năm sinh, tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Tổ giúp việc và Thư ký Cuộc thi chuyển tiền thưởng

- Tổng kết Cuộc thi: Ban tổ chức tổng kết Cuộc thi sau khi kết thúc tuần thi thứ 4.

V. KINH PHÍ

- Kinh phí tổ chức Cuộc thi từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngày ký ban hành và được đăng tải trên trang thông tin điện tử https://dangbokhoininhbinh.vn và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022 do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức./.